A- A A+

Begraven of cremeren

Begraven

Lucht, water, aarde en vuur. Voor uiteenlopende levensovertuigingen zijn dat vier basiselementen. Aan het einde van het leven kunnen we het stoffelijk overschot toevertrouwen aan de aarde of aan het vuur. Ongeacht levensbeschouwing heeft aarde of vuur ook een emotionele betekenis voor velen. Waar de een kiest voor de reinigende en louterende kracht van het vuur, geeft de ander de voorkeur aan de ‘terugkeer’ naar moeder aarde.

Het bezoeken van een graf, het verzorgen van de plantjes, het contact met andere nabestaanden, het biedt allemaal troost in de moeilijke periode na een overlijden. Ook vanuit religieuze overwegingen komt begraven nog veel voor.

visie

Een begraafplaats biedt de keuze tussen een algemeen graf en een particulier graf. Een algemeen graf is, bijvoorbeeld in de gemeente Emmen, voor de periode van tien jaar. Die periode kan niet worden verlengd. Na tien jaar kan een algemeen graf worden geruimd. In hetzelfde graf komen meerdere personen te liggen, die elkaar waarschijnlijk niet kennen. Een algemeen graf is de goedkoopste manier van begraven.

Wie zelf wil bepalen wie er in het graf begraven mag worden, kan een eigen/particulier graf kopen. Die term is een beetje misleidend, want iemand koopt niet een stukje grond op een begraafplaats, maar alleen het ‘recht’ om dat graf te gebruiken en om te bepalen wie er begraven wordt. De grafrechten voor een eigen graf gelden twintig jaar. Daarna kunnen de grafrechten verlengd worden met tien jaar.

Cremeren

Op de dag van de crematie wordt de overledene naar het crematorium gebracht. De uitvaartdienst, voorafgaand aan de crematie, is gelijk aan die bij een begrafenis. Crematoriums beschikken over mooie aula‘s waar de overledene kan staan omringd met kaarsen, bloemen en foto‘s. De dienst duurt gemiddeld drie kwartier tot een uur. Het cremeren gebeurt meestal direct na de uitvaartdienst. Ook kan er een kerkdienst elders in een kerk aan vooraf zijn gegaan en er in de aula van het crematorium alleen nog naar muziek wordt geluisterd.

Kerk of aula

visieDe uitvaartdienst kan plaatsvinden in een kerk met een dominee of pastoor. Maar ook aula′s van de begraafplaats of crematoria zijn tegenwoordig van allerlei faciliteiten voorzien. Kerken en aula′s beschikken vaak over een orgel of piano, een beamer voor fotomateriaal en kunnen geluidsopnames gemaakt worden en Cd′s met mooie muziek gedraaid. Naast de kerk of aula kan een uitvaartdienst ook op andere locaties gehouden worden, denk aan bijvoorbeeld uw eigen bedrijf en uw stamkroeg.