A- A A+

Plechtigheid


Voor de begrafenis of crematie is er vaak een afscheidsplechtigheid. De inhoud en locatie bepalen mede de herinnering en steun die zo’n plechtigheid geeft aan de nabestaanden.
Naast dat de nabestaanden zelf de gehele plechtigheid vorm kunnen geven zijn er ook andere personen die u bij kunnen staan zoals een predikant, pastor, humanistisch of funerair spreker, muzikanten of zangers. De plechtigheid kan op verschillende locaties plaatsvinden. U kunt kiezen voor de aula van de begraafplaats of het crematorium. Maar ook voor een kerk en zelfs voor het woonhuis of een andere geliefde locatie van overledene.

judith


De uitvaartplechtigheid wordt ook wel een rouwdienst, samenkomst, herdenkingsbijeenkomst of afscheidsbijeenkomst genoemd. Tijdens de plechtigheid van de uitvaart wordt de overledene herdacht. Dit gebeurt zowel tijdens een begrafenis als crematie.


Rituelen

In Nederland bestaan veel verschillende religies en culturen. Iedere religie en/of cultuur heeft zo haar eigen rituelen rondom de uitvaart. Zo wordt tijdens de uitvaart in de Chinese cultuur traditioneel een witte envelop gegeven aan de nabestaanden met een kleine som geld en in de katholieke kerk is het gebruikelijk dat de uitvaart wordt voorafgegaan door een avondwake. Cremeren of begraven heeft ook vaak te maken met de cultuur en/of religie.
In de meeste gevestigde religies bestaan standaard uitvaartrituelen. Een andere mogelijkheid is het samenstellen van een persoonlijk uitvaartritueel waarbij een ritueel begeleider kan helpen. Ritueel begeleiden is (ongeacht geloofs- of levensovertuiging) afscheid nemen op een manier waarbij symbolen en rituelen centraal staan. Dit kunnen hobby’s en denkwijzen zijn, maar bijvoorbeeld ook een levensmotto.

Toespraak

Het is gebruikelijk dat een toespraak wordt gehouden tijdens een begrafenis of crematie. Er kan gesproken worden door familie, vrienden of iemand anders uit de omgeving van de overledene. Er zijn ook professionele sprekers die, naar aanleiding van een gesprek met de nabestaanden, een toespraak kan houden waarin de overledene wordt herdacht.

Muziek

Muziek is emotie. Het bepaalt de sfeer. Bij een begrafenis of crematie brengt muziek herinneringen naar boven. Juist daarom is het vaak een belangrijk onderdeel bij het afscheid. Het helpt om emoties uit te drukken. Persoonlijk gekozen begrafenis- of crematiemuziek verwoordt gedachten en biedt troost. Er kan gekozen worden om de uitvaartmuziek af te spelen via een geluidsinstallatie. Natuurlijk kan er ook een live zangeres, koor of muziekgroep worden geregeld. Zij verzorgen muziek gedurende de dienst in de aula, een kerk, of tijdens de receptie.