Steeds meer mensen kiezen er voor om bij leven hun uitvaart voor te bereiden. Dit kan rust geven en op deze manier voorkomen zij dat nabestaanden naar hun wensen moeten gissen. Het is een waardevolle gedachte voor familieleden dat de uitvaart plaatsvind zoals u dat zelf gewild heeft. Samen bespreken tijdens een kennismakingsgesprek de mogelijkheden en de kosten. Er is zoveel meer mogelijk dan bij de meeste mensen bekend is. Uw wensen leggen we vast op papier. Bij de voorbereiding van de uitvaart vormt dit dan het uitgangspunt.

Wensenformulier
U kunt dit natuurlijk ook zelf doen door het wensenformulier in te vullen. Deze kunt u hier downloaden of toegezonden krijgen waarna u het in alle rust thuis kunt invullen.

Uitvaartverzekering
Wanneer u een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan betekent dat niet dat u de uitvaart ook door dat bedrijf moet laten uitvoeren. U bent vrij om zelf te kiezen wie uw uitvaart moet gaan verzorgen. Het is verstandig om u van te voren te informeren over hoe uw verzekeraar hier mee omgaat. Bij voorkeur bellen we samen naar uw verzekeraar zodat u goed op te hoogte bent over wat uw keuze voor u betekent. Wilt u meer informatie over wat uw verzekering wel of niet vergoed, neem dan vooraf contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Voor meer informatie zie uitleg verzekeringen