Steeds meer mensen kiezen er voor om bij leven hun uitvaart voor te bereiden. Dit kan rust geven en op deze manier voorkomen zij dat nabestaanden naar hun wensen moeten gissen. Het is een waardevolle gedachte voor familieleden dat de uitvaart plaatsvindt zoals u dat zelf gewild heeft. Samen bespreken we tijdens een kennismakingsgesprek de mogelijkheden en de kosten. Er is zoveel meer mogelijk dan bij de meeste mensen bekend is. Uw wensen leggen we vast op papier. Bij de voorbereiding van de uitvaart vormt dit dan het uitgangspunt.

Wensenformulier
U kunt uw wensen ook kenbaar maken door het wensenformulier in te vullen. Deze kunt u hier downloaden of toegezonden krijgen waarna u het in alle rust thuis kunt invullen.

Uitvaartverzekering
Wanneer u een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan betekent dat niet dat u de uitvaart ook door dat bedrijf moet laten uitvoeren. U bent vrij om zelf te kiezen wie uw uitvaart mag gaan verzorgen. Het is verstandig om u van te voren te laten informeren over hoe uw verzekeraar hier mee omgaat. Bij voorkeur bellen we samen naar uw verzekeraar, zodat u goed op de hoogte bent over wat uw keuze voor u betekent. Wilt u meer informatie over wat uw verzekering wel of niet vergoedt, neem dan vooraf contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Voor meer informatie zie uitleg verzekeringen